Proizvodnja betona i betonske galanterije
Narudžbe betona: Tel: 021/ 374-473, Fax: 021/ 455-168
MPB d.o.o. Split
 
Kontakt

Naziv tvrtke: MPB Za proizvodnju betona i betonske galanterije d.o.o.
Sjedište: Cesta Hrvatske neovisnosti 4, 21000 Split

Tel: +385 (0)21 473 908,  +385 (0)21 473 909
Fax: +385 (0)21 473 911

Narudžbe betona:
Tel: +385 (0)21 374 473
Fax: +385 (0)21 473 911

Direktor:
Gordan Pintar

Rukovoditelj operative
Davor Pintar

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA

Organizacijska shema

 

Kontakt Info

MPB d.o.o.
Za proizvodnju betona i betonske galanterije

Cesta Hrvatske neovisnosti 4, 21000 Split

Tel/Fax: 021/473-908, 473-909, 473-910, 473-911

Narudžbe betona:

Tel: 021/ 374-473

Fax: 021/473 911

Web: http://www.mpb.hr 

E-mail: bruno.balic@mpb.hr

Prijava korisnika