Proizvodnja betona i betonske galanterije
Narudžbe betona: Tel: 021/ 374-473, Fax: 021/ 455-168
MPB d.o.o. Split
 
O nama
ORGANIZACIJA

Osnovna djelatnost poduzeća M-P-B d.o.o. je proizvodnja i otprema betona. Poduzeće je osnovano 1987. godine kada se  bavilo prijevozom betona i ugradnjom betona auto-beton pumpama. 1993. godine djelatnost se širi i na proizvodnju betona,  koja je danas dostigla brojku od zavidnih 120 000m3 proizvedenog betona godišnje.

Tvrtka posjeduje tvornice betona na više lokacija kao jamstvo da će naručeni beton biti isporučen na vrijeme.
Prijevoz svih sastavnih sirovina obavlja se vlastitim sredstvima, što omogućava pouzdanost isporuke.
Kompletno praćenje otpreme betona je centralizirano i vođeno od strane dispečera. Kako bi se moguće teškoće riješile u što kraćem vremenskom roku, svi kamioni, mikseri i pumpe su povezani mobilnom telefonskom mrežom. Komunikacija s kupcima i komunikacija unutar tvrtke osigurana je mobilnim telefonima, fiksnim telefonima,  fax uređajima, Internetom te internim sastancima u uredskim prostorima.

Od samog osnutka pa do danas, poduzeće posluje u skladu s priznatim građevinskim propisima i u skladu s tim posjeduje sve valjane dokumente.
Svi zaposleni su adekvatno obučeni za obavljanje pojedinih poslova.

ZADOVOLJSTVO KUPCA

Poslovne aktivnosti usklađene su sa zahtjevima kupaca. Temeljni cilj našeg poslovanja je zadovoljstvo kupca. Rado ćemo Vas informirati i savjetovati pri odabiru pravog proizvoda za Vaše potrebe. Jamčimo Vam kvalitetan proizvod!

PROIZVODNJA

Sastavne sirovine u proizvodnji betona (cement, kameni agregat, aditiv) su provjerene i od samo odobrenih dobavljača kako bi osigurali visoku kvalitetu.
Sastavni materijali i proizvodi uskladišteni su na način koji osigurava njihovu zaštitu od propadanja i oštećivanja. Stanje uskladištenog proizvoda se kontinuirano provjerava kako bi se osigurala kvaliteta konačnog proizvoda.

Doziranje sastavnih materijala je automatizirano, a mjerenja se vrše elektronskim vagama koje se redovito kontroliraju i umjeravaju.

mpb-onama


KONTROLA OKOLIŠA

U skladu s načelima održivog razvoja M-P-B vrši reciklažu betona u svojim tvornicama, putem instaliranih separatora. Na ovaj način se postiže da se cjelokupan tekući otpad koji se pojavi kod ispiranja i pranja miksera i beton pumpi ponovno nakon recikliranja vraća u proizvodnju. Ovim zatvorenim sistemom proizvodni otpad se raspoređuje na ekološki zadovoljavajući način.
Strategija M-P-B-a je sustavni napredak u skladu s načelima održivog razvoja.

KONTROLA KVALITETE

Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom izrađena je uvažavajući principe HRN EN 9001.
Kontrolu kvalitete i sukladnost betona provodi akreditirani laboratorij AKSIOM d.o.o.  i IGH d.o.o. PC Split.
Proizvodnju agregata i cementa neprekidno nadzire Institut građevinarstva Hrvatske, PC Split, čiji stručnjaci usko surađuju sa M-P-B - om u svrhu što boljih rezultata u proizvodnji betona.

Nadzorni pregled tvorničke kontrole proizvodnje vrši ovlaštena institucija IGH, PC Split.

TRANSPORTNA SREDSTVA

mpb-transportPoduzeće posjeduje automiksere za siguran prijevoz svježeg betona, mikserpumpu, autobeton pumpe različitih dužina grane za ugradnju betona u konstrukciju, kamione-kipere za prijevoz agregata za beton i cisterne za prijevoz cementa. Posjeduje i osobna službena vozila za potrebe posjeta gradilištu naše stručne osobe i komunikacije s kupcima općenito.

Navedena raspoloživa sredstva jamstvo su da će svaki posao biti izveden kvalitetno i na vrijeme, te u skladu s očekivanjima kupaca, što je jedno od temeljnih ciljeva poduzeća.

LJUDSKI RESURSI

Svi zaposlenici s lakoćom obavljaju poslove u skladu sa sustavom upravljanja kvalitetom, zahvaljujući odgovarajućoj izobrazbi i radnom iskustvu. Svi zaposlenici imaju položenu Zaštitu na radu u skladu sa zakonom RH i posebnu izobrazbu ovisno kakve poslove obavljaju.
 

Kontakt Info

MPB d.o.o.
Za proizvodnju betona i betonske galanterije

Cesta Hrvatske neovisnosti 4, 21000 Split

Tel/Fax: 021/473-908, 473-909, 473-910, 473-911

Narudžbe betona:

Tel: 021/ 374-473

Fax: 021/473 911

Web: http://www.mpb.hr 

E-mail: bruno.balic@mpb.hr

Prijava korisnika