Proizvodnja betona i betonske galanterije
Narudžbe betona: Tel: 021/ 374-473, Fax: 021/ 455-168
MPB d.o.o. Split
 

Tvornice betona

MPB

MPB d.o.o. trenutno posjeduje tri tvornice betona  u kojem se proizvodi beton sukladno normi HRN EN 206-1:2006. Sustav upravljanja kvalitetom sukladan je standardima HRN EN ISO 9001.

Proizvodi

MPB

Svi naši proizvodi isporučuju se s Izjavom o sukladnosti. Izrađujemo betone sa svojstvima koje vi definirate ukoliko nas pravovremeno obavijestite..

Vozni park

MPB

Sastavne materijale za pripravu betona te svježi beton prevozimo vlastitim transportnim sredstvima, kako bi isporuka bila sigurna, brza i kvalitetna.. 

Tvornice betona

MPB d.o.o. trenutno posjeduje tri  tvornice betona  u kojem se proizvodi i isporučuje transportni beton sukladno normi HRN EN 206-1:2006. Sustav upravljanja kvalitetom sukladan je  standardima HRN EN ISO 9001.

MPB betonara Širobuja MPB betonara Mravince
Tvornica betona Sirobuja (betonara Arbau BHS 2000 kapaciteta 120 m3/h) Tvornica betona Mravince (betonara Liebherr 2000/3000 kapaciteta 96m3/h)
Sva proizvodna postrojenja posjeduju Potvrdu tvorničke kontrole kvalitete sukladno normi HRN EN 206-1, izdanu od strane Instituta građevinarstva Hrvatske čime garantiramo kvalitetu betona, te su svi projektirani betoni isporučeni s Izjavama o sukladnosti.

Obzirom na kapacitete betonara  možemo jamčiti proizvodnju i isporuku betona na vrijeme.


Također posjedujemo dvije mobilne betonare:

MPB mobilna betonara

MPB mobilna betonara

Mobilna betonara I  (kapaciteta 30 m3/h) Mobilna betonara II (kapaciteta 30 m3/h)

Jamstvo su da će beton biti isporučen na vrijeme.

Mobilne betonare mogu biti postavljene na lokaciji po zahtjevu kupca. Prednost gradilišne betonare je u tome što smo isključivo Vama na raspologanju, odnosno u potpunosti se poštuju Vaše potrebe i dinamika. Sve što nam je potrebno za montažu je cca 700 m2 gradilišnog prostora. U slučaju postavljanja gradilišne betonare dio količine betona bilo bi isporučeno s iste po nižim cijenama. Za potrebe većih količina betona beton bi bio isporučen s rezervnih betonara.

 

Novi projekti

Kontakt Info

MPB d.o.o.
Za proizvodnju betona i betonske galanterije

Cesta Hrvatske neovisnosti 4, 21000 Split

Tel/Fax: 021/473-908, 473-909, 473-910, 473-911

Narudžbe betona:

Tel: 021/ 374-473

Fax: 021/473 911

Web: http://www.mpb.hr 

E-mail: bruno.balic@mpb.hr

Prijava korisnika